Ikonky

Na tomto mieste nájde tvorca kurzu ikonky na obohatenie svojho kurzu. Ikonky si môže stiahnuť k sebe na počítač (zo spodnej časti obrazovky) a odtiaľ ich vkladať do kurzu alebo ich môže nájsť priamo v súborovom systéme servera MOODLE v adresári (kedy ich môže vložiť do svojho kurzu priamo z tohto adresára). Adresár sa pri vkladaní súboru (ikonky) v kurze musí vyhľadať podľa nasledovného zanorenia:

Systém   -   Online vzdelávanie   -   Návody, manuály, rady   -Pomôcky pre tvorcu kurzu   -   Ikonky (Adresár)